Sybrand

"Tradtitie is niet het vereren van de as, maar het doorgeven van het vuur." - Gustav Mahler

wie zijn wij?

Opera Compact is een Limburgs operagezelschap dat in, met en vanuit de regio en haar culturele mogelijkheden werkt. Opera Compact staat voor kwalitatieve, benaderbare en toegankelijke producties, talentontwikkeling, jong publiek en cultuurparticipatie. Opera Compact richt zich op bijzondere locaties en zalen waar weinig opera wordt gespeeld.

Kunst kan relativeren, met liefde het menselijk onvermogen blootleggen, verbindingen leggen en daardoor kracht geven. Zo helpt kunst bij het innemen van een positie in de maatschappij. In een steeds meer verdeelde samenleving moeten kunstenaars dit vermogen tot verbinden aangrijpen. De kracht van opera ligt in de verbintenis tussen het verhaal en de taal van muziek, die tot het hoofd en hart kan spreken als begrip tekort schiet. Daarin spreekt Opera Compact een brede doelgroep aan: iedereen mag zich welkom voelen, ongeacht opleiding, leeftijd of achtergrond.

De kracht van opera ligt in de verbintenis tussen verhalen en muziek, die tot het hoofd en hart kan spreken als begrip tekort schiet. Opera plaatst thema’s op een grote tijdslijn; met thema’s die nu relevant zijn, worstelden Mozart of Puccini ook al. Opera Compact wil deze muziek-theatrale verhalen met bewezen eeuwigheidswaarde delen, dwars door alle bevolkingslagen heen. Door artiesten uit onder meer de eigen regio aan te trekken (waarbij geen concessies aan kwaliteit gedaan worden) en met diverse lokale partners inhoudelijk samen te werken, bindt het gezelschap publiek aan zich en houdt ze gebonden. Opera Compact bereikt mensen die normaal geen toegang hebben tot opera. Opera Compact maakt kwalitatief hoogwaardige producties waar die normaliter niet bereikbaar zijn voor mensen met een kleinere beurs.

Opera Compact onderschrijft de Governance Code Cultuur (www.governancecodecultuur.nl)

Het dagelijks bestuur van de Stichting Opera Compact bestaat uit een vaste kern van artistiek leider Sybrand van der Werf en zakelijk leider Fenna Ograjensek. Samen bundelen Ograjensek en Van der Werf een grote ervaring op het gebied van opera. Het dagelijks bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht (onbezoldigd).

De Raad van Toezicht van Opera Compact bestaat uit:

Marnix Ruiter - voorzitter, professional cultuur en beleid

Gilles van de Wouw - secretaris, jurist

Jur de Vries - ICT-expert, cellist

vacature

De Raad van Toezicht is te bereiken via: rvt [at] operacompact.nl

Het beleidsplan (versie oktober 2018) vindt u hier

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vindt u hier

Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vindt u hier: Opera Compact jaarverslag en jaarrekening 2019

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vindt u hier: Opera Compact jaarverslag en jaarrekening 2020

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vindt u hier: Opera Compact jaarverslag en jaarrekening incl. accountantsverklaring 2021

Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vindt u hier: Opera Compact jaarverslag en jaarrekening met akkoord RvT 2022

Opera Compact heeft een ANBI-status en is een erkend leerbedrijf.

Opera Compact hanteert een eenheidsregeling voor honoraria: iedereen verdient € 250 per dag ongeacht functie (inclusief bestuursleden). Alleen artistiek team (dirigent, regisseur en vormgevers) krijgen eenmalig een voorbereidingstoeslag van € 1500. Stages worden vergoed met € 300 per maand.

Bij een conflict kunnen opdrachtnemers terecht bij onze vertrouwenspersoon, Gilles van de Wouw (06-55827756), of bij de Raad van Toezicht voor bemiddeling (rvt@operacompact.nl).