Sybrand

"Tradtitie is niet het vereren van de as, maar het doorgeven van het vuur." - Gustav Mahler

wie zijn wij?

"Opera dichterbij brengen, benaderbaar maken en met cast, crew en publiek een sfeervolle belevenis creëren: dat is de kracht van het Limburgse operagezelschap Opera Compact. [...] Het kleine gezelschap heeft de afgelopen vijf jaar bewezen uitstekend groot te kunnen denken en teams te formeren die hun ideeën verwezenlijken."

- Chapeau Magazine, september 2023

Opera Compact trekt opera letterlijk uit het pluche en laat het cliché achter zich, dat opera een museale kunstvorm voor grijze muizen is. Midden in de samenleving spreken we een breed publiek aan. Ons publiek weet intussen dat ze wat "anders", prikkelends kan verwachten. We willen ook het vuur van de opera-traditie doorgeven. In elke keuze die we maken zoeken we naar een goede balans tussen verwondering en herkenning. Met een gemengde pool van artiesten van hoge artistieke kwaliteit (zo mogelijk uit eigen regio), middels unieke samenwerkingen met bedrijven, door voorstellingen te maken op bijzondere locaties, met talentontwikkeling en gerichte educatie en door niet voor de hand liggende combinaties met verenigingen te maken, verbreden wij ons publiek en dringen we door tot in de haarvaten van de maatschappij.

Stichting Opera Compact bestaat uit twee directeur-bestuurders: Sybrand van der Werf (artistiek leider) en Fenna Ograjensek (zakelijk leider). Opera Compact hanteert een Raad-van-Toezicht-model: de RvT (onbezoldigd) houdt onder andere toezicht op beleid, financiële bedrijfsvoering, toepassing van de codes en eventuele belangenverstrengeling. RvT en RvB handelen conform de statuten en het bestuursreglement van Opera Compact.

De Raad van Toezicht bestaat uit
Marnix Ruiter - voorzitter, professional cultuur en beleid
Gilles van de Wouw - secretaris, jurist
Jur de Vries - ICT-expert, cellist
Petra Lamberts - directeur strategie, dirigent

De Raad van Toezicht is te bereiken via: rvt@operacompact.nl

Opera Compact heeft een ANBI status en is sinds 2021 een SBB erkend leerbedrijf. Jaarverslagen, statuten, bestuursreglement, verloningsbeleid, gedragscode en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website.

Iedereen die bij Opera Compact betrokken is, kan een onafhankelijk en vertrouwelijk gesprek aanvragen bij de vertrouwenspersoon als het gaat om meldingen van ongewenst gedrag.

Opera Compact past de codes Governance, Fair Practice en Inclusiviteit & diversiteit toe in haar beleid.

Het beleidsplan (versie oktober 2018) vindt u hier

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vindt u hier

Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vindt u hier: Opera Compact jaarverslag en jaarrekening 2019

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vindt u hier: Opera Compact jaarverslag en jaarrekening 2020

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vindt u hier: Opera Compact jaarverslag en jaarrekening incl. accountantsverklaring 2021

Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vindt u hier: Opera Compact jaarverslag en jaarrekening met akkoord RvT 2022

Opera Compact hanteert een eenheidsregeling voor honoraria: iedereen verdient € 262,50 per dag ongeacht functie (inclusief bestuursleden). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Alleen artistiek team (dirigent, regisseur en vormgevers) krijgen eenmalig een voorbereidingstoeslag van € 1500. Stages worden vergoed met € 350 per maand. Lees hier het volledige verlonigsbeleid.